Priser og betingelser.

Royal Olymp virker kun via frossen semin. Inseminering vil finne sted på Asak Hestesenter. Vi kjører et Unikt tilbud! Med 1. og 2. rate som er normalt for en fersk hingst.

1. rate: 3.000,- forfaller ved første inseminering. I denne raten har du inntil 3 forsøk. Skulle hoppen blir drektig på første eller andre forsøk, eier du ikke resterende doser.  Om du av en eller annen grunn skulle ønske. Kan du gå over på en av Stutteri-ML sine andre hingster. Uten å måtte betale ny 1. rate. Det du da må betale er for preparering og sending.  Se priser for dette under de andre hingstene.

2. rate: 6.000,- forfaller automatisk ved 90 dagers drektighet, så sant hingsteholder ikke har mottatt negativ drektighetsattest eller bekreftelse på abort fra veterinær.

Priser og betingelser for Asak Hestesenter finner du her: https://asakhestesenter.wordpress.com/hingster/priser-og-betingelser/

Bedekningsratene vil bli fakturert direkte fra hingsteholder, Stutteri-ML. Alle andre kostnader forbundet med selve inseminering vil bli fakturert av Asak Hestesenter. Så som stasjonsavgift, oppstalling, veterinær osv. Se egne betingelser på deres side.

25 % mva tillegges alle overnevnte priser 

Booking og spørsmål kontakt:
Stutteri-ML v/Lillian Strand tlf. 922 16 640 e-mail. l-str@online.no

 

   

FROZEN SEMEN.
Frozen semen available in Germany for world wide export.

For more information please send me a request and I will forward you to the right agent for your country.

 


REGISTERE AVKOM I VARMBLODSSTAMBOK I ET UTENLANDSK FORBUND:

Mecklenburg stambok, Tyskland:
Stutteri-ML vil tilby hoppe-eiere å registere avkom i Varmblodsstamboken i Mecklenburg, Tyskland.
Ønsker dere mer info. omkring registering av deres avkom i Tyskland vennligst ta kontakt med Lillian Strand tlf. 92 21 66 40 eller
l-str@online.no eller se www.stutteri-ml.dk

Dansk Varmblod: 
Royal Olymp vil kunne godkjennes til bruk i Dansk Varmblod etter søknad. Søknadssjema finner du her: http://varmblod.dk/DK/HINGSTE/Bruge%20hingst(x17x)%20ej%20på%20hingstelisten.aspx
Ønsker dere mer info. omkring registering av deres avkom i Dansk Varmblod vennligst ta kontakt med Lillian Strand tlf. 922 16640 eller l-str@onlin.no

Svensk Varmblod:
Royal Olymp vil kunne godkjennes til bruk i Svensk Varmblod, ASVH etter søknad om “ett sto licens”. Informasjon finner du her: http://www.asvh.se/avel/hingstar/hingstlicenser/ett-s

 Stutteri-ML v/ Lillian Strand
Åsvangvn. 417
2332 ÅSVANG, Hedmark
Tlf. 92216640 / 62 57 99 78
Mail: l-str@online.no