Priser og betingelser for 2019. 

Earl vil være tilgjengelig fra 1. Mai til 15. August 2019. (Tilgjenglighet utover dette kan evt. avtales. Vi imøtekommer dette så sant vi har kapasitet)

1. rate: 3.000,- Unikt tilbud! 1. rate betales FØRST når hoppen er konstantert drektig på 17 dager. Blir din hoppe ikke drektig skal du ikke betale noen 1. rate. 

2. rate: 6.000,- forfaller automatisk ved 90 dagers drektighet, så sant hingsteholder ikke har mottatt negativ drektighetsattest eller bekreftelse på abort fra veterinær.

Det tilkommer kr. 1.500,- i seminavgift per hoppe. Dette er engangsavgift som dekker kostnader forbundet med tapping og preparering av fersk sæd. Avgiften belastes også ved forsendelse.
Fersk transportsæd kan leveres/sendes mandag, onsdag og fredag, og bestilles kvelden før eller senest kl 9:00 samme morgen. 

All sending av sæd skjer på hoppeeiers regning og risiko. Transportmåte avtales individuelt med hoppeeier som selv må bekoste transport, inseminering av hoppen og alle andre eventuelle utgifter. 
I tillegg til bedekningsavgift, seminavgift og transportkostnader tilkommer et ekspedisjonsgebyr på 350,- pr forsendelse. 
Transportkostnader tilkommer varierende etter transportmåte og avstand. Normalt vil sæden sendes med post, slik at den blir mottatt neste dag. Tjenesten koster ca. 600-900 kroner. Avhengig av hvor du bor i landet. Sending med JetPak (fly) kan være mulig ved kapasitet. Det vil koste 1.000,- pr. levering Gardemoen. I tillegg kommer det JetPak skal ha for å sende. (Dette avtales pr. gang). Flyfrakt MÅ avtales dagen føre sending. 

Oppstalling
Dersom hoppen insemineres på Stutteri-ML gjelder følgende priser:
Oppstalling boks: kr. 180,- pr. døgn 
Oppstalling i løsdrift (flokk): kr. 140,- pr. døgn (evt. Beite ved ledig kapasitet. Avtales)
Oppstalling m/føll ved fot: kr. 220,- pr. døgn
Hoppen oppstalles på Stutteri-ML på hoppeeiers/leiers eget ansvar og hingsteholder svarer ikke for skade eller sykdom som hoppen eller føllet kan få under oppstalling/utegang/inseminering. Vi tar vare på hoppe/føll på best mulig måte. Hoppe/føll oppstalles i boks med 3 – 4 fóringer pr. dag og daglig utslipp. Hvis det er ønskelig kan oppstalling erstattes med løsdrift eller beite. Dersom det oppstår skade på hoppe/føll hvor veterinærhjelp er nødvendig har hingsteholder fullmakt til å tilkalle veterinær uten hesteeiers samtykke 

Veterinæravgift
Inseminering med fersk sæd, Stasjonshingst .  Fast pris for hele sesongen 3.500,-  

Stasjonsveterinær vil være Hege Stenbråten Refsahl.

Fast pris består av inseminering, folikkelkontroll og drektighetsundersøkelser v/ 17 og evt. 40 dager. Eventuelle medisiner og annen behandling faktureres i tillegg. Veterinær forbeholder seg retten til å utføre enklere behandlinger som anses som nødvendig (børbehandling, hormonbehandling, suturering av skjede (caslick sutur) og prøvetaking) for å få hoppen drektig uten å måtte avtale dette på forhånd med eier/leier. Veterinær sender separat faktura. 

25 % mva tillegges alle overnevnte priser 
NB: Begrenset antall plasser på stasjon. Sending av sæd vil ikke være problem. 


Booking og spørsmål kontakt: 
Stutteri-ML v/Lillian Strand tlf. 922 16 640 e-mail. l-str@online.noREGISTERE AVKOM I VARMBLODSSTAMBOK I ET UTENLANDSK FORBUND:

Mecklenburg stambok, Tyskland:
Stutteri-ML vil tilby hoppe-eiere å registere avkom i Varmblodsstamboken i Mecklenburg, Tyskland.
Ønsker dere mer info. omkring registering av deres avkom i Tyskland vennligst ta kontakt med Lillian Strand tlf. 92 21 66 40 eller
l-str@online.no eller se www.stutteri-ml.dk

Dansk Varmblod: 
Earl vil kunne godkjennes til bruk i Dansk Varmblod etter søknad. Søknadssjema finner du her: http://varmblod.dk/DK/HINGSTE/Bruge%20hingst(x17x)%20ej%20på%20hingstelisten.aspxØnsker dere mer info. omkring registering av deres avkom i Dansk Varmblod vennligst ta kontakt med Lillian Strand tlf. 922 16640 eller l-str@onlin.no

Svensk Varmblod:
Earl vil kunne godkjennes til bruk i Svensk Varmblod, ASVH etter søknad om “ett sto licens”. Informasjon finner du her: http://www.asvh.se/avel/hingstar/hingstlicenser/ett-s
Stutteri-ML v/ Lillian Strand
Åsvangvn. 417
2332 ÅSVANG, Hedmark
Tlf. 92216640 / 62 57 99 78
Mail: l-str@online.no